לע”נ אברהם חיים בן אפרים פישל בירך, איטא ברכה בת אברהם חיים, יוסף בן משה